Malūnas 1918 metais

Tiltas statytas 1914 m pirmojo pasaulinio karo metu. Tilt? stat? rus? belaisviai, check priži?rimi vokie?i? kareivi?. Po karo ant šio tilto jaunimas ruošdavo gegužines.