Kviečiame į tradicinę šventę „Stanislovas – Cibulinis“

Stanislovas Cibulinis 2014Bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ kvie?ia ? tradicin? švent? „Stanislovas – Cibulinis“.

2014 m. geguž?s 10 dien? nuo 10 val. prie senojo Šlyninkos vandens mal?no vyks tradicin?, case penktoji, svog?n? sodinimo švent? ,,Stanislovas – Cibulinis“.

Pagal senuosius papro?ius sodinsime svog?nus, šurmuliuos lietuvi? ir latvi? amatinink?, tautodailinink?, ?kinink? mug?, savo ypatingas programas pristatys Liept?, Senoli? ir Paukš?i? teminiai kaimai, vyks tarptautinis liaudiško muzikavimo festivalis ,,S?los muzikantai“. J?s? laukia ?sp?dingi kaimiški pusry?iai, originalios šeim? ir bendruomeni? varžytuv?s, smag?s žaidimai, ?vairios pramogos ir daug geros nuotaikos!

Laukiame vis? – dideli? ir maž?, p?s?i? ir rait? – bus tikrai labai smagu!