Skelbimai

Maloniai kvie?iame Zaras? krašto sve?ius ir gyventojus apsilankyti Šlyninkos vandens mal?ne.

?ia J?s gal?site apži?r?ti senovin?, tris šimtus met? menant? vandens mal?n?. Norintys pasiklausyti unikali? istorij? apie mal?no tuometin? ir šiuolaikin? gyvenim? bei artimiau susipažinti su gr?d? malimo procesu, capsule yra maloniai kvie?iami ? ekskursij? po visus tris mal?no aukštus, order kuriuos Jums mielai aprodys mal?nininkas Stasys.

?ia pat ?sik?rusiuose amat? namuose šeiminink? Regina supažindins Jus su duonos kepimo paslaptimis, parodys kaip raugiama, maišoma ir kepama namin? duona. Norintys gali užsisakyti edukacin? duonos kepimo program? ir patys dalyvauti kepimo procese – jo metu bus galima  suformuoti savo kepaliuk?, j? pašauti ? duonkep? krosn?, luktel?ti kol duonel? iškeps ir v?liau j? parsivežti namo.

Nuo šiol Šlyninkos vandens mal?ne Jums si?lome ir nauj? kulinarin? pramog? -  amat? namuose J?s galite paskanauti senovini? patiekal?, kurie ?traukti ? tautin? paveld?.

Iš ?ia pat sumalt? milt? Jums bus paruošti šie patiekalai:

  • Gard?s Smetoniški blynai iš razav? kvietini? milt?. Blynai kepami ant žarij?, patiekiami su namine grietine, uogiene arba spirgu?i? padažu pasirinktinai. Šitaip iškepti blynai iš sertifikuot? ir ekologišk? milt? yra su niekuo nepalyginamo skonio, dvelkia senoviniu svetingumu ir yra nepaprastai sot?s.
  • Atsigaivinti gal?site šalta žoleli? arbata arba gardžia namine gira, kuri gaminama iš ?ia pat iškeptos rugin?s duonos.

Po vaiši? išsivežimui J?s gal?site ?sigyti ir kit? iš mal?ne sumalt? milt? pagamint? produkt?:

  • Rugin?s plikytos namin?s duonos.
  • Kvietin?s plikytos namin?s duonos.
  • Duoniuk? su viduje ?keptais lašinukais.
  • ?vairi? milt?: kvietini?, rugini?, razav?.
  • Kruop? bei s?len?li?.

Mes J?s? laukiame ir darbo ir poilsio dienomis nuo 10 val.

D?l edukacijos užsakymo prašome skambinti ir susitarti iš anksto

nr.: 8686 23348

Daugiau informacijos ir nuotrauk?: www.slyninkosmalunas.lt

Renginiai:

1. Edukacin? programa „Duonos kelias“:
o Pasakojimas apie gr?do keli? iki mal?no;
o Duonel?s „Pagranduko“ padarymas ir pašovimas ? krosn?;
o Pažintin? ekskursija po veikiant? mal?n?;
o Vaiš?s Amat? namuose.
o Viktorina apie duon?.
Trukm? apie 3 valandas, minimali grup? 10 žmoni?, registracija iš anksto.
2. Ekskursija po veikiant? mal?n? (gali b?ti su vaiš?mis).

Gaminiai iš ekologišk? gr?d?:

1. Namin? plikyta rugin? duona;
2. Namin? plikyta kvietin? duona;
3. Valcuoti kvietiniai miltai;
4. „Razavi“ (rupiniai) kvietiniai miltai;
5. Miežin?s kruopos;
6. Man? kruopos (su s?len?l?mis);
7. Perlin?s kruopos;
8. Kvietin?s s?len?l?s.
8. Ruginiai miltai.