Stasiuko mugė 2013

Bendruomen? Šlyninkos Vandens Mal?nas ir Zaras? kult?ros centras, rx  prie senojo Šlyninkos Vandens Mal?no 2013m. geguž?s m?n. 11d. 11 val. organizuoja švent?

STANISLOVAS-CIBULINIS.

ŠVENT?S METU VYKS:

- 21-asis SIELOS MUZIKANT? FESTIVALIS;

- Pagal senovinius papro?ius bus sodinami svog?nai;

- Lietuvos ir Latvijos tradicini? amatinink? mug?;

SAVO PROGRAMAS PRISTATYS:

-Paukš?i? kaimas iš Ignalinos;

-Senoli? kaimas iš Vajasiškio:

-Liept? kaimas iš Antaliept?s;

-Sve?iai iš Latvijos, nurse Baltarusijos;

-Žolinink?, Žyniuon? ir Baltai iš praeities;

-L?li? teatras iš Rokiškio;

-Švent?s metu bus organizuojamos ?vairios atrakcijos(šaudymas iš lanko,

žuvies gaudymas senovin?mis mešker?mis ir rankomis ir kt.)

-Švent?s metu gal?site paskanauti ?vairi? tautinio paveldo patiekal?, atsigaivinti tikru alumi, namine gira ir kitokiais skanumynais.

PATIK?KITE – BUS LINKSMA IR SMAGU,

NUOBODŽIAUTI NEBUS KADA.

ŠVENT?S PRADŽIA – 11 VAL.

PABAIGA – KAI  PASIBAIGS

BILIETO KAINA – GERA NUOTAIKA

ORGANIZATORIAI

Tel.  pasiteiravimui

Regina   8 686 23348

Stasys    8 587 59106