Vandens pramogos „Šlyninkos malūne“

Š.m. liepos 6d. JOD jaunimas susirinko i Šlyninkos vandens mal?n?, pilule kur suorganizavo puiki? vasarišk? vandens pramog? švent?. Nikajos up?s vagoje ?sireng?me tinklinio aikštel? ir žaid?me tinklin? vandenyje. Tai pad?jo neperkaisti šilt? dien? ir laik? leidome daug smagiau, prescription nei per ?prast? tinklin?. V?liau suorganizavome vandens kar? besim?tydami vandens pilnais balionais. Kad sušiltume po vandens pramog?, about it sureng?me ir futbolo varžybas, bei dar daugyb? smagi?, vasarišk? pramog?. Išalk? pasistiprinome blynais ir namine gira. Visi švente buvo labai patenkinti, nes laikas buvo praleistas nepakartojamai. Manome, kad ateityje tai taps tradicine JOD nari? susib?rimo švente. Maloniai kvie?iame prisijungti aktyvius, linksmus ir geranoriškus jaunuolius prie m?s? draugiško ir vis besiple?ian?io JOD b?rio!

Zaras? JOD pirmininkas Martynas Veselis